Gói vắc xin cho trẻ em

18:20:45 21/02/2022 Lượt xem 2098 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

GÓI VẮC XIN SỬ DỤNG 
TẠI TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG DANAVAC

I. GÓI VẮC XIN CHO TRẺ TỪ 0-9 THÁNG/ 0- 12 THÁNG/ 0-24 THÁNG (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT):                

1.1. GÓI HEXAXIM-ROTARIX-VARIVAX                

STT PHÒNG BỆNH

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus Rotarix Bỉ 2 2 2
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Hexaxim Pháp 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cu Ba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu Varivax Mỹ   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 16 19 23
GIÁ GÓI         15,148,000       18,182,000 21,808,000

 

1.2 GÓI HEXAXIM-ROTARIX-VARICELLA

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus Rotarix
Bỉ
2 2 2
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Hexaxim Pháp 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu VARICELLA Hàn Quốc   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 16 19 23
GIÁ GÓI         15,148,000       17,927,000 21,298,000

 

 

1.3 GÓI HEXAXIM-ROTATEQ-VARIVAX

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus RotaTeq Mỹ 3 3 3
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Hexaxim Pháp 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu Varivax Mỹ   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 17 20 24
GIÁ GÓI         15,562,000       18,596,000 22,222,000

 

 

1.4 GÓI HEXAXIM-ROTATEQ-VARICELLA

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus RotaTeq Mỹ 3 3 3
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Hexaxim Pháp 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu VARICELLA Hàn Quốc   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 17 20 24
GIÁ GÓI         15,562,000       18,341,000 21,712,000

 

 

1.5 GÓI INFANRIX-ROTATEQ-VARICELLA

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus RotaTeq Mỹ 3 3 3
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Infanrix Hexa Bỉ 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu VARICELLA Hàn Quốc   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 17 20 24
GIÁ GÓI         15,445,000 18,224,000 21,556,000      

 

 

1.6 GÓI INFANRIX-ROTATEQ-VARIVAX

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus RotaTeq Mỹ 3 3 3
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Infanrix Hexa Bỉ 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu Varivax Mỹ   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 17 20 24
GIÁ GÓI         15,445,000       18,479,000 22,066,000

 

 

1.7 GÓI INFANRIX-ROTARIX-VARIVAX

 

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus Rotarix Bỉ 2 2 2
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Infanrix Hexa Bỉ 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu Varivax Mỹ   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 16 19 23
GIÁ GÓI         15,031,000       18,065,000 21,652,000

 

 

1.8 GÓI INFANRIX-ROTARIX-VARICELLA

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9
THÁNG
0-12
THÁNG
0-24
THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus Rotarix Bỉ 2 2 2
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Infanrix Hexa Bỉ 3 3 4
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) Synflorix Bỉ 4 4 4
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
5 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
7 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2 2
8 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
9 Thủy đậu VARICELLA Hàn Quốc   1 2
10 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 16 19 23
GIÁ GÓI         15,031,000       17,810,000 21,142,000

 

 

1.9 GÓI PENTAXIM - ROTATEQ - VARIVAX 

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9 THÁNG 0-12 THÁNG 0-24 THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus RotaTeq Mỹ 3 3 3
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) Pentaxim Pháp 3 3 4
3 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ 3 3 4
4 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 4 4 4
5 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
6 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cu Ba 2 2 2
7 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
8 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
9 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
10 Thủy đậu Varivax
Mỹ
  1 2
11 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 20 23 28
GIÁ GÓI         15,193,000       18,227,000 21,730,000

 

 

 

1.10 GÓI PENTAXIM - ROTARIX - VARIVAX 

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9 THÁNG 0-12 THÁNG 0-24 THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus Rotarix Bỉ 2 2 2
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) Pentaxim Pháp 3 3 4
3 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ 3 3 4
4 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 4 4 4
5 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
6 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cu Ba 2 2 2
7 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
8 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
9 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
10 Thủy đậu Varivax
Mỹ
  1 2
11 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 17 20 27
GIÁ GÓI         14,779,000       17,813,000 21,316,000

 

 

1.11 GÓI PENTAXIM - ROTATEQ - VARICELLA 

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9 THÁNG 0-12 THÁNG 0-24 THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus RotaTeq Mỹ 3 3 3
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) Pentaxim Pháp 3 3 4
3 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ 3 3 4
4 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 4 4 4
5 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
6 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cu Ba 2 2 2
7 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
8 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
9 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
10 Thủy đậu Varicella Hàn Quốc   1 2
11 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 20 23 28
GIÁ GÓI         15,193,000       17,972,000 21,220,000

 

 

 

1.12 GÓI PENTAXIM - ROTARIX - VARICELLA 

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT 0-9 THÁNG 0-12 THÁNG 0-24 THÁNG
1 Tiêu chảy do Rota virus Rotarix Bỉ 2 2 2
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) Pentaxim Pháp 3 3 4
3 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ 3 3 4
4 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 4 4 4
5 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 2 2 3
6 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cu Ba     2
7 Sởi MVVac Việt Nam 1 1 1
8 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1 2
9 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 1 2 2
10 Thủy đậu Varicella Hàn Quốc   1 2
11 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ   1 1
TỔNG SỐ LIỀU 19 22 27
GIÁ GÓI         14,779,000       17,558,000 20,806,000

 

II. GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT):

1. GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG LINH HOẠT HEXAXIM

STT PHÒNG BỆNH TTÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT SỐ MŨI TIÊM
GÓI 1 GÓI 2
1 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Hexaxim Pháp 1 1
2 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 1 1
3 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 1 1
  Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
5 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2
6 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 2 2
7 Thủy đậu Varivax Mỹ 2 0
Varicella Hàn Quốc 0 2
8 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ 1 1
TỔNG SỐ LIỀU 11 11
GIÁ GÓI          10,134,000         9,624,000

 

 

2. GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG LINH HOẠT INFANRIX HEXA

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT SỐ MŨI TIÊM
GÓI 1 GÓI 2
1 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) Infanrix Hexa Bỉ 1 1
2 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 1 1
3 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 1 1
4 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
5 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cuba 2 2
6 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 2 2
7 Thủy đậu Varivax Mỹ 2 0
Varicella Hàn Quốc 0 2
8 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ 1 1
TỔNG SỐ LIỀU     11 11
GIÁ GÓI               10,095,000         9,585,000
 

 

3 GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG LINH HOẠT PENTAXIM
STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT SỐ MŨI TIÊM
GÓI 1 GÓI 2
1 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong 1) Pentaxim Pháp 1 1
2 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ 1 1
3 Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi,
nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)
Synflorix Bỉ 1 1
4 Bệnh cúm Vaxigrip Tetra Pháp 1 1
5 Viêm màng não do não mô cầu BC VA-Mengoc-BC Cu Ba 2 2
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W Menactra Mỹ 2 2
8 Thủy đậu Varivax Mỹ 2 0
Varicella Hàn Quốc 0 2
9 Sởi-Rubella-Quai bị MMR Mỹ 1 1
TỔNG SỐ LIỀU     12 12
GIÁ GÓI               10,011,000         9,501,000

 

 

 

Để đăng ký dịch vụ tiêm trọn gói tại Trung tâm tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn DANAVAC, khách hàng có thể cung cấp thông tin tại đây hoặc gọi tới hotline 1900 545405, tổng đài chăm sóc khách hàng 0236 3227568, nhắn tin cho Fanpage hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống các trung tâm tiêm chủng DANAVAC để được tư vấn.
  • Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giới, và số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toàn. Toàn bộ vắc xin trong hệ thống phòng tiêm được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
  • Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra.
  • Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá gói vắc xin có thể thay đổi.
Trang chủ
Hỗ trợ Online
Tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng đài chăm sóc khách hàng

0236 322.7568
Hotline

Hotline

1900 545405
Vị trí công ty
Tổng đài 1900.545405
CSKH 0236.3227568
zalo icon